வண்ணமயமான வாழ்க்கை

யுக்சின் ரைட் மேட் இன் சீனாவில் தணிக்கை செய்யப்பட்ட சப்ளையர் ஆவார். இது 2016 ஆம் ஆண்டில் மேற்பார்வை ஆய்வாளர் எஸ்ஜிஎஸ் ஆல் தணிக்கை செய்யப்பட்ட தளத்தில் உள்ளது. நாங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு நிலையான ஜிபி / டி 19001-2016 / ஐஎஸ்ஓ 9001: 2015 நோக்கத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மெட்டல் பாகங்கள் செயலாக்கம் மற்றும் உற்பத்தி 2016. சீன அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி உரிமத்துடன், சுய நிர்வகிக்கப்பட்ட இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதியின் உரிமைகள் எங்களிடம் உள்ளன.

gr
sdv
qwe
ge
czx
daw